Privacybeleid

Mama-Telecom privacyverklaring

Mama-Telecom neemt uw privacy serieus. Wij vragen u daarom het volgende door te lezen. Hierin krijgt u nadere informatie over ons privacybeleid.

De strekking van dit privacybeleid

Dit beleid regelt hoe Mama-Telecom omgaat met persoonlijke informatie die Mama-Telecom verzamelt en ontvangt, waaronder begrepen informatie met betrekking tot het gebruik van producten en diensten van Mama-Telecom in het verleden. Onze definitie van persoonlijke informatie is: Gegevens over u of uw onderneming die niet op andere wijze openbaar beschikbaar zijn. Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van ondernemingen die geen eigendom van Mama-Telecom zijn of waarover Mama-Telecom geen zeggenschap heeft, noch op mensen die niet in dienst zijn van Mama-Telecom of die niet door Mama-Telecom worden gemanaged.

Informatieverzameling en -gebruik

Mama-Telecom kan persoonlijke of bedrijfsinformatie verzamelen op het moment dat u door Mama-Telecom verstrekte licenties voor uw telefonie omgeving activeert, als u contact opneemt met medewerkers van Mama-Telecom of als een reseller namens uw organisatie contact opneemt met Mama-Telecom. Mama-Telecom verzamelt informatie over uw transacties en interacties met ons, waaronder informatie over uw gebruik van de producten en diensten die wij aanbieden. Mama-Telecom maakt gebruik van informatie voor de volgende algemene doelen: het op maat aanbieden van reclame-uitingen, het voldoen aan uw verzoeken om producten en diensten, het verbeteren van onze diensten, het opnemen van contact met u en het uitvoeren van onderzoek.

Informatie delen en bekend maken

Persoonlijke informatie over u of over uw bedrijf wordt door Mama-Telecom niet verhuurd of verkocht aan, noch gedeeld met, andere mensen of niet-gelieerde bedrijven, behalve voor het leveren van producten of diensten waarom u verzocht hebt, met uw toestemming of onder de volgende omstandigheden:

  • In reactie op gerechtelijke bevelen of processen, of voor het vestigen of uitoefenen van onze wettelijke rechten of om onszelf te verdedigen tegen rechtsvorderingen.
  • Als wij van oordeel zijn dat het noodzakelijk is informatie te delen in het kader van onderzoek, preventie of tot handelen over te gaan met betrekking tot onwettige activiteiten, vermoedens van fraude, situaties die potentieel gevaarlijk kunnen zijn voor de fysieke veiligheid van mensen of als dit anderszins bij wet vereist is.
  • Als Mama-Telecom wordt overgenomen door of fuseert met een andere onderneming. In dit geval stelt Mama-Telecom u op de hoogte alvorens informatie over u over te dragen en wordt er een ander privacy beleid van kracht.
  • Als bepaalde communicatie afkomstig van Mama-Telecom, zoals serviceaankondigingen en administratieve berichtgeving, aan u wordt gezonden.

Vertrouwelijkheid en veiligheid

Wij maken persoonlijke informatie over u alleen beschikbaar aan werknemers waarvan wij denken dat zij redelijkerwijs de beschikking moeten kunnen hebben over die informatie om producten of diensten aan u te leveren of om hun werk te doen.

Wijzigingen van dit privacy beleid

Mama-Telecom kan dit beleid aanpassen. Als er zich aanmerkelijke wijzingen voordoen in de manier waarop wij persoonlijke informatie behandelen, stellen wij u daarvan op de hoogte via een kennisgeving aan het e-mailadres dat u als hoofdadres hebt opgegeven tijdens het registreren van een product van Mama-Telecom of aan uw postadres.

Vragen en opmerkingen

Eventuele vragen of opmerkingen kunt u per e-mail doorgeven aan: [email protected]