Serverruimte

Wat zijn redenen om uw serverruimte aandacht te schenken?

  • Hogere mate van beschikbaarheid van uw e-mail systeem, CRM / ERP pakket en uw telefooncentrale;
  • Energiebesparing;
  • Langere levensduur van uw serveromgeving.

Dat kan voor de één betekenen dat er alleen een aantal kleine wijzigingen moeten worden aangebracht in de huidige situatie, en voor de ander kan het de bouw van geheel nieuwe serverruimtes betekenen.

Voor beide voorbeelden geldt echter dat er goed moet worden nagedacht over het functionele ontwerp. Want veelal komen wij prachtige oplossingen tegen die worden ingevuld met de meest futuristische componenten. In de praktijk blijken deze veelal ‘onnodig duur’ en bieden weinig functionele meerwaarde. Tijdens de ontwerpfase spelen prijs en noodzaak een essentiële rol. Er wordt bij de bouw van een geheel nieuwe ruimte bijvoorbeeld gekeken naar de beste locatie van de ruimte. Veel kosten kunnen namelijk worden bespaard met een juiste locatiekeuze.

Maar ook zaken als de inrichting, de koeling, de spanningsvoorzieningen, de infrastructuur, Security/Beveiliging (fysiek, logisch én technisch) etc. van serverruimtes worden in de ontwerpfase meegenomen.

Belangrijk in de ontwerpfase is de samenwerking tussen de facilitaire afdeling en de afdeling IT. Deze twee afdelingen zullen tijdens deze fase dan ook nauw met elkaar moeten samenwerken.